مسابقه‌ی ثروت‌اندوزی و کتاب نخواندن
فرهاد کشوری: مدت‌ها پیش کسانی که ادبیات داستانی را مزاحم اوقات خود می‌دانستند دودمانش را به باد داده بودند.