نویسندگانی که از کتاب‌های خود متنفرند
از استفن کینگ تا تولستوی.