نویسنده‌ای که ۲۳ سال است گریه نکرده
گفت‌وگویی کوتاه اما جذاب با «هانیا یاناگیهارا» رمان‌نویس نامزد «بوکر».