در مقابل مردم دیوار نساخته‌ایم
گزارش مراسم رونمایی از داستان صوتی «یک شب دیگر» از کتاب بنی‌آدم محمود دولت‌آبادی.