می‌خوای‌ این‌جا گردش‌ کنیم‌؟
دعوت به خواندن داستان «سِن» از پاتریک مودیانو با ترجمه‌ی اصغر نوری.