درخواست معجزه از نویسنده ایرانی
فرشته احمدی: هنرمند و نویسنده‌ی ایرانی ذهنیت، داشته‌ها، حرف‌ها و سوژه‌هایش را از کجا باید بیاورد؟