رونمایی از اسلحه‌ی آقای نویسنده
اسلحه‌ی نویسنده‌ی معروف مبارز پس از سال‌ها در خانه‌اش به نمایش گذاشته می‌شود.