کدام نویسنده‌ها برنده‌ی نهایی جایزه‌ی هدایت می‌شوند؟
معرفی ۱۰ داستان راه یافته به مرحله نهایی از میان ۳۴ داستان برتر.