ترس از ادبیات به شوخی می‌ماند
لیلی گلستان: یک وزارت ارشاد داریم که هرگز با اسم درستش خوانده نمی‌شود که «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است.