نامزدهای گروه «ادبیات» جایزه‌ی کتاب سال
معرفی 14 کتاب در بخش‌های «تاریخ و نقد (ترجمه)»، «متون قدیم» و «ادبیات زبان­‌های دیگر».