کدام نویسندگان برنده‌ی جایزه‌ی بهاران شدند؟
معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره‌ی داستان کوتاه بهاران.