پرفروش‌ترین نویسندگان ۲۰۱۷
استقبال از پرفروش‌های خارجی در بازار کتاب فرانسه.