جشنواره‌ی داستان کوتاه بهاران
معرفی ده نفر برگزیده‌ی‌ی نخستین دوره با حضور داوران و مهمانان.