کتاب‌های پیشنهادی «بیل گیتس» و «زاکربرگ»
انتشار فهرستی از ۱۴ کتابی که در سال ۲۰۱۷ خوانده‌اند و به نظرشان همه باید بخوانند.