نویسنده‌ی تخس در تونل وحشت ممیزی چقدر تحمل می‌شود؟
نقدی به بیانیه‌‌ی جایزه­‌‌ی جلال آل­‌احمد.