غول‌آساترین و انعطاف‌پذیرترین اصطلاح در نقد ادبی
رئالیسم ایرانی از محمدعلی جمالزاده تا محمود دولت‌آبادی.