دلم نمی‌آید بگویم جایزه تعطیل شده
گفت‌وگو با رضا شکراللهی، دبیر جایزه‌ی بهرام صادقی.