پنج رمان برتر سال ۲۰۱۷
نشریه‌ی «ویک» به سراغ برترین رمان‌های سال ۲۰۱۷ رفته.