دهمین دوره‌ی آموزشی «آل جلال»
در این دوره‌ی داستان‌نویسی نویسندگانی از ۲۰ استان شرکت دارند.