جایزه‌ی ادبی نباید اسیر باندبازی، بخل و حسد شود
گفت‌وگو با با ابوتراب خسروی درباره‌ی نقش جایزه‌های داستان و وضعیت داستان‌نویسی امروز.