جایزه‌های ادبی از حاشیه‌ها دوری کنند
پیمان اسماعیلی: به‌نظرم جایزه‌ی «احمد محمود» بازگشت بسیار خوبی به جوایز خصوصی بعد از یک مدت طولانی است.