انتقاد از حرف‌های قهوه‌خانه‌ای درباره ادبیات
محمد حسینی: کتاب‌های ترجمه‌ی ویترین محدود عرضه‌ی کتاب را اشغال می‌کنند و هر روز جا برای ادبیات فارسی کوچک و کوچک‌تر می‌شود.