نویسندگان ما حرفی برای گفتن ندارند
«کامران پارسی‌نژاد» از دلایل استقبال مخاطبان ایرانی از آثار ترجمه می‌‌گوید.