رمان‌هایی که در سینما جان می‌گیرند
کتاب‌هایی که سال ۲۰۱۷ فیلم شدند.