مردم ژاپن از جایزه‌ی نوبل من خوشحال شدند
حرف‌های «ایشی‌گورو» در کنفرانس مطبوعاتی استکهلم.