ناگفته‌های سانسوری ر.اعتمادی
گفت‌و‌گو با تاثیرگذارترین چهره‌ی ادبیات پرمخاطب ایران.