نبوغ ادبی برای تکه‌تکه‌کردن جهان
گفت‌وگو با لویی فردینان سلین، نویسنده و نابغه‌ی برجسته‌ی قرن بیستم فرانسه و جهان.