طراحی‌های روجلد زیبا و خلاقانه
دعوت به دیدن تصاویر روی جلد رمان‌های کلاسیک به همراه روی جلد ترجمه‌های فارسی.