کتاب‌هایی که نقش دکور دارند!
کتابخانه‌ی تزئینی در کاخ سفید.