قصه‌گویی به سبک سارتر و مودیانو
روایت سلیمانی‌نژاد از ترجمه‌ی رمان «سن عقل».