سایه روشن طرح‌های تقویت تقاضای کتاب
درباره‌ی «کتابگردی» و «پاییزه‌ی کتاب» طرح‌هایی برای حمایت از کتاب و کتابخوانی.