یک گل سرخ برای نیکی
پرونده‌ای برای رمان زمان زوال نوشته‌ی شهره احدیت.