ببینید: خانه‌ی کارگردانان مشهور دنیا چه شکلی است؟
از کیارستمی و تیم برتون تا هیچکاک و تارکوفسکی.