دومین پاییزه‌ی کتاب
آغاز ثبت‌نام کتابفروشی‌ها از ۲۴ آبان ماه در سراسر کشور.