وقتی رمان می‌نویسید، کتاب‌های دیگران را نخوانید
گفت‌وگوی خبرنگار پاریس‌ریویو با جیمز ام. کین در ۷ ژانویه ۱۹۹۷.