کدام نویسندگان روی پرده‌ی نقره‌ای جان گرفتند؟
مروری بر فیلم‌هایی که با تمرکز بر زندگی نویسندگان مشهور جهان شکل گرفته‌.