زن‌بودن دراین کره مردانه سخت است
گفت‌وگو با آذردخت بهرامی درباره‌ی کارنامه‌ی ادبی‌اش که نویسنده با زبان‌ طنزآمیزش به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.