وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به واژه‌ی ارشاد تقلیل نمی‌دهیم
واکنش سیدعباس صالحی به نقد حسین علیزاده.