بالزاک هم نابغه بود، هم خیلی زحمتکش
گفت‌وگو با شهلا خسروشاهی، مترجم «پرومته: زندگی بالزاک».