به «سنگ صبور» حذفیات فله‌ای داده‌اند
اعتراض دوباره‌ی مهدی غبرایی به ممیزی.