خواننده‌ی احمق
گفت‌وگو با دیوید فاستر والاس درباره‌ی آینده و ادبیات.