ژانرنویسی؛ عالی‌ترین شکل نویسندگی
میزگرد ژانرنویسی در ادبیات داستانی با حضور ضحی کاظمی، لاله زارع، سامان نورایی و محمدحسن شهسواری.