چرا همه‌مان یک جای کارمان می‌لنگد؟
«یادداشتی از امیرحسین شربیانی درباره‌‌‌ی « اینجا؛ نرسیده به پل» نوشته‌ی آنیتا یارمحمدی.»