فیلمِ بربادرفته خانم لقا را تحت تاثیر قرار داده!
«شماره‌ی ۳۳ از مجموعه‌ی «کمی بهار» از «شهرنوش پارسی‌پور» را بشنوید.»