بمب شاه و گدا نمی‌شناسد آقای هدایتی!
«دعوت به خواندن پاره‌ای از رمانِ «دختر لوتی» از شهریار عباسی.»