جشن امضای «گزارش به نازادگان»
همراه با طراحی‌های شاعر روز شنبه ۲۲ مهرماه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در فروشگاه مرکزی شهر کتاب.