زندگی خصوصی‌ام گنداب‌راهی باز شده
انتشار نامه‌های «همینگوی» درباره‌ی حریم خصوصی‌اش.