برنده‌ی نوبل ادبیات ۲۰۱۷ را بشناسید
«کازوئو ایشی‌گورو» نویسنده‌ای که تا کنون چهار بار نامزد «من بوکر» شده و یک‌ بار این جایزه را به خانه برده.