قصه مخاطب را جذب می‌کند
گفت‌وگو با مهدی افروزمنش درباره‌ی رمان سالتو.