از نشست‌های «دیدار با اهلِ قلم»
«برگزاریِ نخستین نشستِ ادبی ۹۳ با حضور سارا سالار در روز ۳۰ فروردین.»